Tématem výstavy s-flux je vysoká umělecká škola. Každý z patnácti ateliérů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně dostane v rámci výstavy prostor k realizaci samostatného projektu. Vedle této proměnlivé složky ateliérových prezentací budou jednotícím výstupem výstavy "mapy" zachycující ateliéry jako živá společenství.Tyto mapy - vizualizace struktury vztahů vznikajících v ateliérech mimo vertikální pohyb studijním plánem od přijetí po absolutorium - umožní ukázat dynamiku vysoké umělecké školy novým a doufáme, že i divácky atraktivním způsobem.

S-flux je součástí Centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách.

31/10/-22/11/2012

Galerie G99 / Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Otevřeno denně 13-19h

Kurátoři:
Šárka Svobodová a Jan Zálešák

Architektonické řešení:
Tomáš Kozelský

Design: DIP